17. Hindi Muhavare - Khari Khoti Sunana

17. Hindi Muhavare - Khari Khoti Sunana