23. Hindi Muhavare - Ghav Par Namak Chidakna (घाव पर नमक छिड़कना)

23. Hindi Muhavare - Ghav Par Namak Chidakna (घाव पर नमक छिड़कना)