26. Hindi Muhavare - Dhun ka Pakka (धुन का पक्का)

26. Hindi Muhavare - Dhun ka Pakka (धुन का पक्का)